Har du känt att du blivit tvingad på info du inte är färdig att ta emot eller att andra ger dej råd som inte känns relevanta. Där gör coachen annorlunda, jag utgår alltid från dig och vad du brinner för, då kommer du själv till den insikten du behöver just då.

Coachens uppgift är att lyssna aktivt, fråga kraftfulla frågor, vara närvarande och provocera nya tankar. Dessa är några av mina verktyg under coachingen.

Genom coachens bl.a. kraftfulla frågor som ställs till kunden får hen nya tankebanor eller idéer att se på saken.

ICF:s definition av coaching ”är ett partnerskap mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential”.

ICF står för International Coaching Federation och är den största branschorganisation inom coaching. ICF är en oberoende organisation som kvalitetssäkrar de coacher som fungerar under ICF:s riktlinjer och kärnkompenteser, dvs jag som coach måste fylla de standarderna. Läs mer om ICF på deras hemsida.

Allt som diskuteras under coaching samtalet är konfidentiellt och coachen gör heller inga anteckningar eftersom vi alltid börjar från nuläget.

Är du redo att börja?

Hör av dej så diskuterar vi mer!

040-686 1057

info@annacoach.fi


Läs mer om ”Varför coaching?”